Skip links

Türk Hamamı

YÜZME HAVUZU & SAUNA & SPA & WELLNESS

Bize Hemen Ulaşın

+90 (232) 238 43 33

Hamamlar özel bir düzenek ile ısıtılan ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla kullanılan yapılardır. Hamamların tarihi, zevk ve eğlence amaçlı da kullanıldıkları thermea olarak adlandırıldıkları Romalılara kadar uzanır.

Türkiye ve Osmanlı denildiğinde ilk akla gelen Türk Hamamlarıdır. Yüzyıllar boyunca hamamlar Türk ve Osmanlı kültürünün en önemli ve renkli öğesi olarak varlıklarını korumuşlardır. Klasik Türk Hamamı geçmişi, Türklerin göçebe oldukları dönemler kadar eskidir. Türkler Anadolu’ya Çerge Hamam, buhar banyosu geleneğini getirmişleridir. Bu geleneklerini   Roma banyosu ile uyumlaştırarak Türk Hamamı kullanımını geliştirmişlerdir. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile temizlik ile ilgili kuralların benimsenmesi hamama ve hamamlara verilen önemi arttırmıştır.

Arapçada “hammam”, sıcaklığı yayan, banyo anlamındadır, fakat Türkler hamamın sıcağına göbek taşını, kurnaları, keseleme ve yıkanmayı da ekleyerek hem bedensel hem de ruhsal arınma geleneğini yaşatmışlardır. Klasik bir Türk hamamında yer alan bölümler şunlardır;

*Camekan-Camegah (soyunma bölümü)

*Soğukluk-Ilıklık

*Hararet

 -Halvet

 -Sofa ve Kurna

*Külhan

Camekan

Hamamı dış dünyadan ayıran, hamamda girilen ilk bölümdür. Hamam ritüelinde burada hazırlanılır. Soyunma odaları da bu bölümde bulunmaktadır. Hamam seansı sonrasında dönülen bölüm de yine burasıdır. Sakin, serin ve taze camekan atmosferinde hamamda terle kaybedilen sıvı çay, kahve gibi içecekler ile geri alınır.

Ilıklık

Burası hamamın kalbi hararet ile camekan arasında yer alan bölümdür Hararete girerken ılık, çıkışta ise soğuktur. Hararete giriş öncesi sıcağa burada alışılır ve yine yıkandıktan sonra soğuğa da alışma da burada gerçekleşir.

Hararet

Hamamdaki sıcaklığın, nemin ve her türlü hamam uygulamasının yapıldığı merkezi bölümdür. Bir hamamın kalbi burada atar. Göbektaşı, sofa ve kurnalar, halvet hepsi bu bölümdedirler. Yıkanma, keselenme, köpük ve sabun mesajı hepsi hararet bölümünde gerçekleşmektedir. Hamamın sıcaklığı 35C°-40 C° civarındadır. Ortamın rölatif nemi %80-%90’a kadar çıkabilmektedir. Hararetin merkezinde genellikle sekizgen nadiren altıgen yada dörtgen şeklinde mermerden yapılmış diğer bir eşsiz Türk hamamı öğesi “göbek taşı” tüm görkemi ile uzanmaktadır.

Halvet adı verilen bölümler çoğunlukla hararetin köşelerinde yer alan sohbet amaçlı, izole yerlerdir.

Sofa ve kurnalar, su doldurulan küçük havuzlardır. Buralara, sıcak ve soğuk su doldurularak, arzu edilen sıcaklıkta su toplanmış olur ve vücuda dökülür.

Külhan

Hamamın özel ısıtma için ayrılmış bölümüdür. Hamamın kullanıcıları için gerekli olan sıcak su, soba benzeri, ocak bölümünde yakılarak elde edilir.